Ongeneeslijk ziek

 

'Wij zijn maar als bladeren in de wind
ritselend langs de zoom van de oude wouden
en alles is onzeker, en hoe zouden
wij weten wat alleen de wind weet, kind.'

A. Roland Holst

Meer informatie

 

Algemene informatie: palliatieve zorg is de zorg, die zich er op richt, dat de resterende tijd van uw leven zo goed mogelijk verloopt. Het verlichten van eventuele klachten zoals pijn, benauwdheid of misselijkheid staat voorop.

Ook begeleiding en ondersteuning bij gevoelens van angst, verdriet of opstandigheid behoren tot de palliatieve zorg.
Dit betekent dat u en uw naasten over alle vragen en gevoelens kunnen praten met hulpverleners.

 

 

Het Netwerk Palliatieve Zorg Oostelijk Zuid-Limburg heeft de brochure Beslissingen bij het levenseinde uitgegeven. Deze brochure is een handreiking bij het nadenken over keuzes in behandeling of zorg.

De brochure kunt u ook kostenloos bestellen bij het Netwerk Palliatieve Zorg Oostelijk Zuid-Limburg via: info@palliatievezorg-ozl.nl.

 

 

 

www.kanker.nl: biedt informatie over zo’n 50 kankersoorten, ingedeeld naar fasen in de ziekte, zoals onderzoek, behandeling, gevolgen of niet meer beter worden. Daarnaast biedt kanker.nl de mogelijkheid aan patiënten en hun naasten om ‘anderen zoals jij’ te vinden. Er zijn discussiegroepen om kennis en ervaringen te delen.

 

 

 

Slechtnieuwsgesprek: met slecht nieuws wordt hier bedoeld, alle informatie over uw gezondheid, die uw toekomstperspectief bedreigt.
Het is gebruikelijk dat u dit soort informatie hoort van uw arts en/of andere hulpverlener(s) in een zogenoemd slechtnieuwsgesprek.
Wanneer u dit prettig vindt kunt u vragen om een verslag van het gesprek. Zo kunt u alles nog eens rustig nalezen en eventueel aanvullende vragen stellen als u uw arts of hulpverlener weer ontmoet.

 

 

 

Hulpverleners: verschillende hulpverleners kunnen u helpen. Uw eigen voorkeur speelt een rol. Voor de een is de huisarts een belangrijk persoon, de ander gaat het liefst naar de medisch specialist of de verpleegkundige. Ook een coördinator palliatieve zorg kan u vanuit de thuiszorg steunen en u voorzien van informatie.

 

 

 

Lotgenoten: misschien heeft u behoefte om uw ervaringen te delen met iemand die ook in deze, niet zelf gekozen situatie zit. Op deze wijze kunnen u en uw naaste steun en (h)erkenning vinden.

 

 

 

Deelgenoten: zijn mensen uit uw naaste omgeving. U wilt hen graag op de hoogte houden en zij horen graag van u hoe het met u is.
Maar soms heeft u niet de energie om steeds hetzelfde verhaal te vertellen. Er zijn mogelijkheden om uw persoonlijke verhaal toch met uw omgeving, in beslotenheid te delen.

 

 

                                                    Ga verder naar Veranderingen

 

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande informatie, dan kunt u contact opnemen met uw (huis)arts of uw (wijk)verpleegkundige.

Meer informatie

Vragen?

Niet kunnen vinden wat u zoekt? Neemt u dan gerust contact met ons op.

contact